Sektionsmöten

Ett sektionsmöte brukar hållas en gång per läsperiod. Det är ett stormöte dit alla sektionsmedlemmar är välkomna. Det är H-sektionens styrelse som sammankallar till och håller i sektionsmötena. Styrelsen har tillåtelse att ta vissa beslut som rör sektionen på sina styrelsemöten, men då sektionsmötet (dvs alla sektionsmedlemmar tillsammans) är det högst beslutande organet, tas alla stora beslut här.

Exempel på vad som händer på mötena:

  • Nya kandidater till kommittéer och utskott presenteras
  • En ny styrelse presenteras och väljs in
  • Röstning om  motioner (förslag från sektionsmedlem) och propositioner (förslag från styrelsen)
  • Verksamhetsberättelser och budgetar för sektionens olika verksamma grupper tas upp
  • Viktig och rolig info från högskolan, kåren och sektionen

Under varje möte skrivs ett protokoll och dessa är offentliga handlingar. Vårt protokollarkiv hittar du här.

Kontakta styrelsen om du vill ha hjälp med att skriva en motion!