Våra program

H-sektionen utgörs av sex olika högskoleingenjörsprogram, som alla håller till på campus Lindholmen. En del av kurserna du läser är unika för ditt program och en del samläser du med studenter från något av de andra programmen. Alla studenter vistas i samma lokaler och deltar i samma föreningsliv, vilket skapar  sammanhållning inom sektionen och stora kontaktnät för de som vill.

Datateknik 180 hp

Efter denna utbildning kan du bland annat jobba med datorsystem och programvaruutveckling.  Mer information

Design och produktutveckling 180 hp

Produktutveckling med inslag av både estetik och maskinteknik.  Mer information

Ekonomi och produktionsteknik 180 hp

En utbildning som innehåller både teknik- och ekonomidelen av produktutveckling.  Mer information

Elektroteknik 180 hp

För dig som är intresserad av elektronik, elkraft och styrsystem.  Mer information

Maskinteknik 180 hp

För dig som vill jobba med konstruktion och design av produkter inom industrin.  Mer information

Mekatronik 180 hp

En bred utbildning med inslag av bland annat maskin- och elektroteknik.  Mer information