För student

Har du frågor?

Kontakta Styret på styret@htek.chalmers.se . Om vi inte kan hjälpa dig direkt brukar vi kunna hänvisa dig till rätt person.

 

Mår du dåligt eller upplever brister i studiemiljön? 

Kontakta vår SAMO (studerande arbetsmiljöombud) på samo@htek.chalmers.se . SAMO har tystnadsplikt.

 

Vill du hyra skåp?

På H-sektionen är det Rustet som administrerar skåpsuthyrningen. Hör av dig till dem!