HArm

HArm är en grupp hängivna teknologer som jobbar med arbetsmarknadsfrågor på H-sektionen. Vi stärker sektionens namn ute i näringslivet och anordnar olika typer av arrangemang/event för teknologer som vill komma i kontakt med företag.

Ett av våra största  arrangemang är HArm-Mässan. En företagsmässa inriktad mot högskoleingenjörer på Chalmers som vill knyta kontakter med företag, ställa frågor om karriärsval, sommarjobb, examensarbeten eller praktikplatser.

För utställarna är det en chans att marknadsföra sig själva mot potentiella framtida medarbetare.

Vi arrangerar även lunchföreläsningar, där företag får möjlighet att komma till skolan för att marknadsföra sig och knyta kontakt med studenterna.

Oss hittar du på dessa webbplatser:

Facebook

Instagram

LinkedIn