Akademihälsan

Akademihälsan är din studenthälsovård och finns som stöd för dig som läser vid Göteborgs universitet och Chalmers. Vi arbetar för att du ska ha en så bra studiemiljö som möjligt och klara av dina studier på bästa sätt.

Studierelaterade problem
Akademihälsan är experter på studierelaterade problem. Du är välkommen att kontakta oss om du har problem med exempelvis:

  • Ångest och oro
  • Stress
  • Prestations- eller tentaångest
  • Sömnsvårigheter
  • Nedstämdhet
  • Koncentrationssvårigheter
  • Rädsla att tala inför folk
  • Bristande självförtroende

Hemsida:
akademihalsan.se

Telefonnummer:
031 – 10 69 70

Telefontider:
Måndag och Onsdag         13.00 – 15.00
Tisdag och Torsdag            08.00 – 11.00

Återbud
Vid återbud maila till reception@akademihalsan.se. Det går även bra att kontakta oss under vår telefontid för att lämna återbud.

Är du i behov av handikappanpassad ingång, vänlig meddela oss detta så hänvisar vi till rätt ingång.

Besöksadress:
Kaserntorget 11B, 411 18 Göteborg

Vi tar inte ut några patientavgifter men uteblivna besök/sent avbokade debiteras med 100 kr!