Senaste informationen

 • Lindholmsflytten kommer i största grad ske under sommaren till läsåret 24/25
   • TB flyttas redan nu till sommaren.
   • Det utreds just nu om vissa delar av sjöprogrammen ska finnas kvar på Lindholmen, svar på detta ska komma till sommaren.
 • Chalmers kommer bygga om ett antal byggnader som idag inte används för undervisning till bland annat studieplats och föreläsningssalar. Vi tror att detta kommer tillföra lika många studieplatser som det idag finns på Lindholmen.
 • Studentkåren har ingen egen agenda kring H-sektionens vara eller icke-vara, vår roll är att stödja er i de beslut ni väljer att ta.
   • Detta betyder att vi just nu arbetar för att ta fram en likvärdig sektionslokal.
   • Likaså förbereds det för att ni ska få en likvärdig mottagningsupplevelse på Johanneberg.
   • Nästa år kommer man även börja arbeta med hur man ska ta emot er som sektion.
 • Det utreds just nu vilka av H-programmen som ska finnas kvar och i vilken form. För att inte upprepa allt för mycket så inkluderar vi bara troliga utfall.
   • EPI lutar åt att få två spår, varav ett är närmare produktionsteknik.
   • Mekatronik & Elektroteknik läggs ner i förmån av ett nytt program med inriktning elektromobilitet. Start 25/26.
   • Data kommer försöka få en starkare praktisk riktning men kommer endast ändras minimalt.
   • Civil- och högskoleingenjör maskin läggs ner och ett nytt program skapas där man efter ~1.5 år kan välja om man vill läsa civ. eller högskoleingenjör.
   • Civil- och högskoleingenjör TD läggs ner och ett nytt program skapas där man efter ~1.5 år kan välja om man vill läsa civ. eller högskoleingenjör

För uppdaterad information från Chalmers Högskola, besök: https://www.chalmers.se/om-chalmers/campus-och-lokaler/projekt-ett-samlat-campus-pa-johanneberg/

Kontaktuppgifter

Har du fortfarande frågor och funderingar? Kontakta:

David Hedgren

Utbildningsenhetens Ordförande

Telefon: 070-772 39 12

uo@chalmersstudentkar.se

Chalmers Studentkår

www.chalmersstudentkar.se