Om H-sektionen

Teknologsektionen IoD såg sitt ljus år 1990 då de som läste till Sjöbefäl bröt sig ur Ingenjörs- och Sjöbefälsteknologsektionen.
IoD fick den vackraste sektionsfärgen Cerise tilldelad sig och så har det varit sedan dess.

Under våren 1999 bytte sektionen namn till H som står för Ingenjörsteknologsektionen.
Detta skedde på grund avatt driftteknikerna försvann och att det nu bara utbildades högskoleingenjörer på Chalmers Lindholmen.

De utbildningar som idag finns på sektionen är:

Designingenjör
(DEI)

Maskiningenjör
(MI)

Mekatronikingenjör
(MEI)

Elektroingenjör
(EI)

Dataingenjör
(DAI)

Ekonomi- och
produktionsteknik
(EPI)

H-sektionen delar Lindholmen med ett flertal gymnasieskolor men främst med Chalmers egna Sjösektion där utbildningar som Sjöingenjör, Sjökapten och Sjöfart och logistik finns. De som läser tekniskt basår läser också på Campus Lindholmen.

H-istoria

Alla som läser till högskoleingenjör på Campus Lindholmen tillhör H-sektionen (Ingenjörsteknologsektionen).
Här är bakgrunden till hur vi blev en egen sektion: