Programteam

Datateknik, högskoleingenjör 180hp

Programansvarig:
Zoran Konkoli 
E-mail: zorank@chalmers.se
Tel: 031-772 54 80

Utbildningssekreterare:
Ingemar Josefsson
E-mail: ingjose@chalmers.se
Tel: 031-772 17 41

Studievägledare:
Sanna Pitkänen
E-mail: sanna.pitkanen@chalmers.se
Tel: 031-772 53 73

Design och produktutveckling, högskoleingenjör 180hp

Programansvarig:
Jonas Tuveson
E-mail:
Tel: 031-772 50 86

Utbildningssekreterare:
Lars-Göran Ottosson
E-mail: lars-goran.ottosson@chalmers.se
Tel: 031-772 27 29

Studievägledare:
Darya Heydari
E-mail: darya.heydari@chalmers.se
Tel: 031-772 26 54

Elektroteknik, högskoleingenjör 180hp

Programansvarig:
Josip Vukusic
E-mail:
Tel: 031-772 58 66

Utbildningssekreterare:
Ingemar Josefsson
E-mail: ingjose@chalmers.se
Tel: 031-772 17 41

Studievägledare:
Sanna Pitkänen
E-mail: sanna.pitkanen@chalmers.se
Tel: 031-772 53 73

Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingejör 180hp

Programansvarig:
Susanne Kullberg
E-mail:
Tel: 031-772 27 01

Utbildningssekreterare:
Ingemar Josefsson
E-mail: ingjose@chalmers.se
Tel: 031-772 17 41

Studievägledare:
Sanna Pitkänen
E-mail: sanna.pitkanen@chalmers.se
Tel: 031-772 53 73

Maskinteknik, högskoleingenjör 180hp

Programansvarig:
Peter Hammersberg
E-mail:
Tel: 031-772 57 70

Utbildningssekreterare:
Lars-Göran Ottosson
E-mail: lars-goran.ottosson@chalmers.se
Tel: 031-772 27 29

Studievägledare:
Darya Heydari
E-mail: darya.heydari@chalmers.se
Tel: 031-772 26 54

Mekatronik, högskoleingenjör 180hp

Programansvarig:
Veronica Olesen
E-mail: veronica@chalmers.se
Tel: 031-772 17 28

Utbildningssekreterare:
Lars-Göran Ottosson
E-mail: lars-goran.ottosson@chalmers.se
Tel: 031-772 27 29

Studievägledare:
Darya Heydari
E-mail: darya.heydari@chalmers.se
Tel: 031-772 26 54