Programteam

Datateknik, högskoleingenjör 180hp

Programansvarig:
Zoran Konkoli 
E-mail: zorank@chalmers.se
Tel: 031-772 5480

Utbildningssekreterare:
Mylana Andreasian
E-mail: mylana@chalmers.se
Tel: 031-7726011

Studievägledare:
Sanna Pitkänen
E-mail: sanna.pitkanen@chalmers.se
Tel: 031-772 53 73

Design och produktutveckling, högskoleingenjör 180hp

Programansvarig:
Olof Wranne
E-mail:
Tel: 031-772 27 38

Utbildningssekreterare:
Lars-Göran Ottosson
E-mail: lars-goran.ottosson@chalmers.se
Tel: 031-772 27 29

Studievägledare:
Darya Heydari
E-mail: darya.heydari@chalmers.se
Tel: 031-772 26 54

Elektroteknik, högskoleingenjör 180hp

Programansvarig:
Arto Heikkilä
E-mail:
Tel: 031-772 85 87

Utbildningssekreterare:
Mylana Andreasian
E-mail: mylana@chalmers.se
Tel: 031-7726011

Studievägledare:
Sanna Pitkänen
E-mail: sanna.pitkanen@chalmers.se
Tel: 031-772 53 73

Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingejör 180hp

Programansvarig:
Susanne Kullberg
E-mail:
Tel: 031-772 27 01

Utbildningssekreterare:
Mylana Andreasian
E-mail: mylana@chalmers.se
Tel: 031-7726011

Studievägledare:
Sanna Pitkänen
E-mail: sanna.pitkanen@chalmers.se
Tel: 031-772 53 73

Maskinteknik, högskoleingenjör 180hp

Programansvarig:
Åsa Fasth Berglund
E-mail:
Tel: 031-772 36 86

Utbildningssekreterare:
Lars-Göran Ottosson
E-mail: lars-goran.ottosson@chalmers.se
Tel: 031-772 27 29

Studievägledare:
Darya Heydari
E-mail: darya.heydari@chalmers.se
Tel: 031-772 26 54

Mekatronik, högskoleingenjör 180hp

Programansvarig:
Veronica Olesen
E-mail: veronica@chalmers.se
Tel: 031-772 17 28

Utbildningssekreterare:
Lars-Göran Ottosson
E-mail: lars-goran.ottosson@chalmers.se
Tel: 031-772 27 29

Studievägledare:
Darya Heydari
E-mail: darya.heydari@chalmers.se
Tel: 031-772 26 54