JämH

Efter Me Too-kampanjen har Chalmers bildat arbetsgrupper som ska främja en så jämlik högskola som möjligt, både på campus och i undervisningen.

Vi är JämH (Jämlikhetsgruppen på H-sektionen) och vi har fått i uppdrag att se till att H-sektionen och Chalmers blir inkluderande för alla. Jämt snack och jämt inkluderande.