DSC

DSC (Droopy Sport Club) är Chalmers härligaste sportförening! Under året kommer de för studenter på H-sektionen att anordna:
– Sportaktiviteter två gånger per vecka i kårhuset på Johanneberg
– Roliga aktiviteter så som paintball, volleyboll under årets gång
– Uttagning till alla CM (ChalmersMästerskapen