Styret

Det är vi 7 studenter som utgör styrelsen på H-sektionen.

Vi jobbar framförallt med utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor samt med att förbättra och utveckla skolmiljön och nöjeslivet på sektionen. Det är vår uppgift att lyssna på dig som student samt medla med kårledningen angående allt som kan tänkas dyka upp under dina år som student här. Det är oss man vänder sig till om man har frågor, förslag eller funderingar kring sektionen eller om man vill vara med och påverka utvecklingen av sektionen.

Om man vill veta mer kring vad vi gör eller har andra funderingar är du välkommen att hälsa på oss på vårt kontor som ligger i det gula hörnet på hus Svea. Vill man få sin röst hörd och vara med och påverka olika beslut samt uppdatera sig kring allt som händer på sektionen och campus så rekommenderas det starkt att medverka på våra sektionsmöten som äger rum en gång per läsperiod.

 

Ordförande

Linus Fäldt

ordf@htek.chalmers.se

Leder, fördelar och samordnar styrelsens arbete. Representerar sektionen och samarbetar med Chalmers högskola och studentkåren.

Vice-ordförande

Douglas Van Leeuwen

vordf@htek.chalmers.se

Träder in för ordförande vid tillfällen då denne inte kan närvara. Arbetar med nöjeslivet på sektionen och diskuterar med kommittéer om problem och framtida projekt.

Ekonomiansvarig

Linnéa Eriksson

eko@htek.chalmers.se

Att vara ekonomiansvarig på H-sektionen innebär att man tillsammans med ordförande är ansvarig över sektionens ekonomi. Till arbetsuppgiften hör även till att man sköter den löpande bokföringen.

Utbildningsansvarig

Einar Oldberg

utb@htek.chalmers.se

Har hand om utbildningsfrågor på sektionen och arbetar för att teknologerna på Lindholmen ska få ut så mycket som möjligt av sin utbildning. Är även ordförande i SnH, Studienämnden på H, som ser till att alla kursutvärderingar och arbetet kring dem fungerar.

SAMO

Lovisa Flodman

samo@htek.chalmers.se

SAMO, studerande arbetsmiljöombud, har som ansvar att du som teknolog ska känna dig trygg i studiemiljön. Det innebär att SAMO arbetar för en god studiemiljö både fysiskt och psykosocialt. Tveka inte att kontakta SAMO med funderingar om studiemiljön.

Arbetsmarknadsansvarig

Alexander Nybäck

arb@htek.chalmers.se

Har hand om arbetsmarknadsfrågor på sektionen och sitter som ordförande i H-sektionens arbetsmarknadsutskott HArm. Har ansvar för att sköta sektionens relationer med arbetslivet och samarbetspartners samt att höja attraktionsvärdet för utbildningarna på H-sektionen i arbetslivet

Informationsansvarig

Evelina Svensson

info@htek.chalmers.se

Tar hand om sektionens kommunikationskanaler, såsom hemsida, mail och sociala medier. För protokoll under sektionsmöten och styrelsens egna möten.